GDPR - Integritetspolicy - för kunder

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen som den även kallas, är en ny EU-förordning som helt ersätter svenska PUL (personuppgiftslagen) och träder i kraft den 25 maj 2018. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår Integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter.

 

Innehållsförteckning

 

 

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos AdForceAuto samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.

 

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

 

Supportärenden

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter

 

Vi samlar in och behandlar data som du uppger själv när du blir kund hos oss.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

Krav för att fullgöra avtalet med dig.

 • Samtycke från dig för just den behandlingen.
 • För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

 

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

 

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.
Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

 

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

 

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

 

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

 

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus, DDOS
 • Lagbrott
 • Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

 

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

 

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.


Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.


Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Underleverantör vid beställning av varor som skickas direkt till dig som kund och speditionsbolag som tex DHL

 

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

 

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.
Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.


Marknadsförings- och analyssyfte
Partner -  Personuppgifter som delas och varför

 • Google: Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
 • Facebook: Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.
 • Myndigheter: På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.


Så här skyddar vi dina personuppgifter

AdForceAuto har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. AdForceAuto anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa AdForceAuto regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

 

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.


Dina och dina användares personuppgifter när AdForceAuto agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Dotware AB agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel om du driver en webshop hos Dotware AB, där dina kunders beställningar lagras och behandlas på våra servrar, de epostkonton du har hos oss eller den data du har i våra databastjänster


Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling.

.
Det som bland annat tas bort är dina:

 • eventuella hemsidor och databaser.
 • eventuella uppladdade filer så som tex bilder, video
 • eventuella domännamn och dns-inställningar.
 • eventuella e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden.
 • personuppgifter i vårt CRM-system.


Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen.
   

 

 

- The future depends on what you do today

 

Ad Force One AB
Stockholm, Folkungagatan 78
08- 80 13 88
contact@adforceauto.com